Cộng tác viên Quan hệ Tài trợ

Public Affairs · Hanoi, Vietnam
Department Public Affairs
Employment Type Part Time
Minimum Experience Entry-level

TRÁCH NHIỆM CHÍNH


Hỗ trợ Nhóm Quan hệ Tài trợ xử lý các sản phẩm QHTT:

 • Scan thư QHTT
 • Bóc tách và đóng gói thư từ QHTT
 • Nhập liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Hỗ trợ xử lý truyện trẻ
 • Các việc khác (dán nhãn thư, dán ảnh, v.v.)


PHẨM CHẤT, TRÌNH ĐỘ VÀ KINH  NGHIỆM


 • Tối thiểu tốt nghiệp PTTH
 • Cam kết làm việc ít nhất 6 tháng
 • Thành thạo máy tính và có kinh nghiệm về thông tin xử lý qua máy tính (bao gồm bảng tính, dữ liệu)
 • Có khả năng thực hiện các công việc tỉ mỉ với độ chính xác cao
 • Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế


ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC


 • CTV sẽ được gọi đến làm việc khi Nhóm QHTT có nhu cầu
 • Hỗ trợ: 100.000VNĐ/buổi/4 tiếng
 • Thời gian làm việc: buổi sáng hoặc chiều, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (khi tổ chức có nhu cầu)


HẠN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN: 31/07/2021

Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Hanoi, Vietnam
 • Department
  Public Affairs
 • Employment Type
  Part Time
 • Minimum Experience
  Entry-level