Tư vấn quy trình chuyển tuyến cho học sinh THCS bán trú

Program · Cao Bang, Vietnam
Department Program
Employment Type Consultant
Minimum Experience Experienced

THÔNG TIN CƠ BẢN


Dự án VN03-042 “Nâng cao chất lượng sống và học tập của học sinh bán trú” được triển khai từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2025 tại các xã dự án huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Mục tiêu tổng thể của dự án nhằm “Các trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và trường phổ thông có học sinh bán trú được quản lý tốt, học sinh sống trong môi trường an toàn, thân thiện và phát triển được các kỹ năng tự bảo vệ mình

 

Các mục tiêu của dự án:

 • Mục tiêu 1: Các trường PTDTBT và trường phổ thông có học sinh bán trú được cải thiện công tác quản lý thông qua áp dụng bộ công cụ/tài liệu “Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, chăm sóc học sinh ở các trường PTDTBT và trường phổ thông có học sinh bán trú” (Sau đây gọi tắt là công cụ MSC).
 • Mục tiêu 2: Trường PTDTBT và Trạm Y tế cải thiện hợp tác, thông qua MSC, để có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn cho tất cả học sinh.
 • Mục tiêu 3: Học sinh, Cha mẹ học sinh(CMHS)/người chăm sóc và cộng đồng được nâng cao về quyền để bảo vệ và góp phần cho sự phát triển lành mạnh của học sinh trong các trường PTDTBT/trường phổ thông có học sinh bán trú theo MSC.


MỤC TIÊU


Nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ Chăm sóc sức khỏe cơ bản cho học sinh Phổ thông dân tộc bán trú; tăng cường sự phối hợp của trạm y tế xã và trường học (mục tiêu 2). Trong năm 2022, dự án VN03-042 có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn để phối hợp với Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng để tổ chức các hoạt động.

Hoạt động 2.1.2.3: Tổ chức các khóa tập huấn (2 ngày) cho 20 cán bộ y tế huyện/xã tại tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn về quy trình chuyển gửi học sinh gặp vấn đề sức khỏe cho cán bộ y tế xã và trường học.


Nội dung trọng tâm bao gồm: 1) Lập bản đồ các dịch vụ y tế sẵn có; 2) Cách thức chuyển gửi; 3) Điều kiện chuyển gửi; 4) Thủ tục cần thiết để chuyển gửi; 4) Vận chuyển bệnh nhân an toàn.


NỘP HỒ SƠ

Tư vấn quan tâm vui lòng gửi Đề xuất tư vấn bao gồm

 • Phương pháp, kế hoạch thực hiện dự kiến, phân bổ thời gian và thành phần nhóm tư vấn.
 • Đề xuất về chi phí bao gồm phí Tư vấn và các chi phí hậu cần phục vụ cho chuyến đi thực địa;

 

Ngoài ra, cần đính kèm các tài liệu sau:

 • Lý lịch công tác của Tư vấn (hoặc các thành viên nhóm Tư vấn)
 • Một trong 3 loại giấy tờ (Xác nhận nhân sự do công an cấp, lý lịch tư pháp hoặc Xác nhận công tác của cơ quan chủ quản).
 • Bản sao CMND hoặc CCCD

 

Sau khi trúng tuyển, các Tư vấn sẽ cần hoàn thiện một số các cam kết theo yêu cầu của ChildFund và nhà tài trợ.


Vui lòng xem chi tiết Điều khoản Tham chiếu (TOR) TẠI ĐÂY


HẠN NỘP HỒ SƠ: 05/07/2022

Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Cao Bang, Vietnam
 • Department
  Program
 • Employment Type
  Consultant
 • Minimum Experience
  Experienced