Sport for Development Partnership Services Administrator - Vietnam

S4D · Vietnam, Hoa Binh
Department S4D
Employment Type Full-Time (Maternity Leave Cover)
Minimum Experience Mid-level

To Apply please submit a cover letter and resume via the bamboo link. Applications will be reviewed on a rolling basis and accepted until the position is filled. No phone calls please.

Target start month: October 2022


Cán bộ Quản trị các dịch vụ đối tác chương trình Thể thao vì sự phát triển - Việt Nam

Với tư cách là Cán bộ Quản trị các dịch vụ đối tác của chương trình Thể thao vì sự phát triển (S4D) - Việt Nam, anh/chị sẽ hỗ trợ các cơ quan thể thao đã đăng ký tại Việt Nam thực hiện các cam kết và hoạt động chương trình của S4D và sẽ: i) điều phối các công tác hành chính và vận hành để các đối tác để có thể thực hiện các cam kết về chương trình; (ii) duy trì một môi trường vững mạnh, hỗ trợ và hiệu quả cho các mối quan hệ đối tác bao gồm cả các nhân viên và Huấn luyện viên của cơ quan đối tác; (iii) đảm bảo mối quan hệ bền vững với các bên liên quan chính, bao gồm nhà nước, các nhà tài trợ và các cán bộ / phòng ban của ChildFund.


Nhiệm vụ chính:

Công tác điều phối

 • Hỗ trợ các đối tác thực hiện các dự án một cách hiệu quả, bao gồm việc quản lý dự án và đo lường sự thay đổi, tuân thủ theo các quy trình và yêu cầu của dự án và giáo trình đã được phê duyệt;
 • Hỗ trợ về công tác hành chính cho các đối tác để duy trì các hoạt động thường ngày và giám sát ngân sách, bao gồm báo cáo và hỗ trợ cụ thể cho việc quản lý chu trình dự án;
 • Đảm bảo việc điều phối và cung cấp kịp thời các dịch vụ của ChildFund Rugby cho các đối tác;
 • Đảm bảo các nền tảng quản lý dự án được cập nhật và tiến độ của dự án được lưu lại một cách chính xác;
 • Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về báo cáo dự án và quản lý nhà tài trợ bao gồm báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính.

Hỗ trợ quan hệ đối tác

 • Quản lý các quan hệ đối tác, tuân thủ theo các cam kết của ChildFund;
 • Đảm bảo việc thu thập các bằng chứng thích hợp để chứng minh việc thực hiện các cam kết.

Quản lý các bên liên quan

 • Duy trì mối quan hệ bền vững và hiệu quả với các bên liên quan, trong đó bao gồm các nhân viên chủ chốt của ChildFund;
 • Duy trì liên lạc thường xuyên, chất lượng cao và minh bạch với nhóm S4D.


Yêu cầu bằng cấp:

 • Bằng đại học về giáo dục, quản lý thể thao, phát triển quốc tế, quản lý dự án hoặc một lĩnh vực có liên quan;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác, hoặc các đối tác thể thao là một lợi thế;
 • Kinh nghiệm làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên;
 • Kinh nghiệm làm việc với các công cụ và thực tiễn quản lý chu trình dự án phi lợi nhuận; 
 • Kinh nghiệm phát triển cộng đồng, đặc biệt nếu có kinh nghiệm S4D là một lợi thế;
 • Kinh nghiệm cố vấn và khai vấn (mentoring và coaching;
 • Kinh nghiệm thuyết trình, trong đó bao gồm kinh nghiệm phát biểu trước đám đông;
 • Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đối tác phức tạp với nhiều ưu tiên khác nhau;
 • Kinh nghiệm lãnh đạo và xây dựng đội nhóm thành công;
 • Thông thạo tiếng Anh và (các) ngôn ngữ địa phương có liên quan;
 • Cam kết tạo ra một môi trường cho phép các đối tác quốc gia phát triển và phát huy được tiềm năng tối đa.


Anh/chị cần có sự cảnh giác cao độ và ứng phó với các rủi ro về an toàn trẻ em và Bóc lột, Lạm dụng hoặc Quấy rối Tình dục (SEAH) và hành xử một cách phù hợp với Chính sách Phòng ngừa và Bảo vệ Trẻ em của SEAH.

 

Dự án: Thể thao vì sự phát triển ChildFund (ChildFund Sport for Development)

Địa điểm: Hòa Bình, Việt Nam

Việc làm: Vị trí toàn thời gian trong 10 tháng;

Báo cáo cho: Điều phối viên các Chương trình Thể thao vì sự phát triển

Thông tin khác: Yêu cầu đi lại thường xuyên (các biện pháp hạn chế liên quan đến COVID chờ xử lí)

 

Bối cảnh tổ chức

Các chương trình Thể thao vì sự Phát triển của ChildFund mang đến cho trẻ em cơ hội vui chơi, học tập và phát triển.


Thông qua sự kết hợp giữa thể thao và học tập kỹ năng sống, thanh thiếu niên tại các cộng đồng dễ bị tổn thương được trang bị để vượt qua thách thức, truyền cảm hứng cho các sự thay đổi xã hội tích cực và nắm bắt vai trò lãnh đạo tích cực trong cộng đồng của mình.


Dưới sự hướng dẫn của ChildFund Australia, tất cả các chương trình Thể thao vì sự Phát triển đều góp phần vào việc đạt được bình đẳng giới, giảm bất bình đẳng và chấm dứt bạo lực đối với trẻ em, phản ánh các mục tiêu trong danh sách các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.


Những người tham gia cũng phát triển các kỹ năng cảm xúc-xã hội quan trọng mà sẽ giúp họ đạt được các mục tiêu cá nhân, xây dựng sự đồng cảm, quản lý cảm xúc, phát triển các mối quan hệ tích cực và đưa ra các quyết định có trách nhiệm.

  

ChildFund được công nhận là Tổ chức Tiên phong trong khuôn khổ chương trình Các biện pháp Bảo vệ Quốc tế dành cho Trẻ em trong Thể thao, nhằm đảm bảo rằng trẻ em được an toàn về thể chất và tinh thần trong thể thao. Các đối tác thể thao trên toàn cầu hành động để đảm bảo rằng việc bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương trong thể thao được ưu tiên hàng đầu.


ChildFund Australia triển khai các chương trình với nhiều đối tác ở Campuchia, Lào, Philippines, Myanmar, Papua New Guinea, Đông Timo, Việt Nam và các quốc gia Thái Bình Dương khác, đồng thời quản lý các dự án do các tổ chức đối tác trên khắp châu Á, châu Phi và châu Mỹ thực hiện. Các hoạt động của ChildFund được tài trợ thông qua nguồn bảo trợ trẻ em và cộng đồng, các khoản tài trợ của chính phủ cũng như các khoản đóng góp từ các cá nhân, quỹ tín thác và quỹ và các doanh nghiệp.


ChildFund Australia là thành viên của Liên minh ChildFund - mạng lưới toàn cầu gồm 12 tổ chức trợ giúp hơn 23 triệu trẻ em và gia đình tại hơn 70 quốc gia. ChildFund Australia là một tổ chức từ thiện đã đăng ký, là thành viên của Hội đồng Phát triển Quốc tế Australia và được Bộ Ngoại giao và Thương mại, cơ quan quản lý chương trình viện trợ ở nước ngoài của Chính phủ Australia công nhận hoàn toàn.

----

Organisational Context

ChildFund’s Sport for Development programs provide children with opportunities to play, learn and grow. 


Using integrated sport and life skills learning, young people from vulnerable communities are equipped to overcome challenges, inspire positive social change and take active leadership roles within their communities.


Under ChildFund Australia’s guidance, all Sport for Development programs contribute to achieving gender equality, reducing inequality, and ending violence against children, reflecting targets within the UN Sustainable Development Goals. 


Participants also develop critical social and emotional skills which help them to achieve personal goals, build empathy, manage emotions, develop positive relationships, and make responsible decisions. 

  

ChildFund is recognised as a Pioneer Organisation within the International Safeguards for Children in Sport, which ensure that children are physically and emotionally safe across sport. Work is undertaken with sports partners around the globe to ensure that the safeguarding of children and vulnerable adults in sport is a priority.


ChildFund Australia implements programs with a range of partners in Cambodia, Laos, Philippines, Myanmar, Papua New Guinea, Timor-Leste, Vietnam, and other Pacific nations, and manages projects delivered by partner organisations throughout Asia, Africa and the Americas. ChildFund’s work is funded through child and community sponsorship, government grants as well as donations from individuals, trusts and foundations, and corporates. 


ChildFund Australia is a member of the ChildFund Alliance – a global network of 12 organisations which assists more than 23 million children and families in over 70 countries. ChildFund Australia is a registered charity, a member of the Australian Council for International Development, and fully accredited by the Department of Foreign Affairs and Trade which manages the Australian Government’s overseas aid program. 


SoW

As the Sport for Development (S4D) Partnership Services Administrator - Vietnam, you support registered sport bodies in Vietnam to execute on Sport for Development programming and commitments and will: i) provide administrative and operational service coordination for partners to be able to execute on program commitments; (ii) maintain a strong, supportive and productive environment for partnerships that extends to partner staff and Coaches; (iii) ensure strong relationships with key stakeholders, including government, donors and ChildFund officers/departments.


Key Duties

Service Coordination

 • Support partners to implement strong projects including project management and measuring change, in-line with approved projects and curriculum protocols and requirements;
 • Provide Administration Support to partners to maintain day to day activity and budget oversight including reporting and specific support for project cycle management;
 • Ensure ChildFund Rugby services are coordinated and delivered in a timely and relevant way for partners;
 • Ensure project management platforms are up to date and all project progresses are accurately recorded;
 • Ensure project reporting and donor management requirements are met including narrative reports and financial reports.

Partnership Support

 • Manage partnerships in-line with ChildFund commitments;
 • Ensure appropriate evidence is captured to demonstrate commitments in action.

Stakeholder Management

 • Maintain strong and productive relationships with stakeholders including key ChildFund staff;
 • Maintain frequent, high-quality and transparent communications with the S4D team.


Qualifications and Experience

 • University education in education, sport management, international development, project management or a relevant field;
 • Experience working with partners, with sports partners is an advantage;
 • Experience of working with children and young people;
 • Experience of working with non-profit project cycle management tools and practices
 • Community development experience, with Sport for Development experience an advantage;
 • Mentoring and coaching experience;
 • Representation experience, including public speaking;
 • Experience working in a complex partnership environment with multiple competing priorities;
 • Successful team building and leadership experience;
 • Fluency in English and relevant national language/s;
 • A commitment to creating an environment that enables national partners to grow and achieve their full potential.


You are expected to remain alert and responsive to any child safeguarding and Sexual Exploitation, Abuse or Harassment (SEAH) risks and conduct yourself in a manner consistent with Child Safeguarding and Prevention of SEAH Policies.


Skills

 • Relationship building and management
 • Organised and methodological
 • Effective under pressure
 • Deadline-oriented and proactive
 • Excellent interpersonal, written and verbal communication skills
 • Project management
 • Adaptable and flexible team player
 • IT use for productivity and communications (especially excel and numbers, powerpoint and keynotes) 


Department: ChildFund Sport for Development

Location: Hoa Binh, Vietnam

Employment:  Full-time position for 10 months;

Reports to: Sport for Development Programs Coordinator

Other Information: Regular travel required (pending COVID restrictions) 

Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Vietnam, Hoa Binh
 • Department
  S4D
 • Employment Type
  Full-Time (Maternity Leave Cover)
 • Minimum Experience
  Mid-level